ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥
Location Dera Baba Rumi Wala - Bhucho Kalan

Dera Baba Rumi

Bhucho Kalan, Bathinda,
Punjab, India.

Contact - +91 164 2741811

                  +91 92165 13139

                  +91 98770 19196

                  +91 9357000026

                  +91 9357000028